Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Megvalósítás, projektálás

A Miskolci Egyetem stratégiai céljai között több évre visszamenőleg szerepel a kutatás-fejlesztési tevékenység racionalizálása, az Egyetem profiljához illeszkedő fókuszpontok, stratégiai kutatási területek meghatározása. 2010-ben „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” című (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001) projekt révén elindult az Egyetem hagyományos kari struktúrájával párhuzamos Kiválósági Központ hálózat kialakítása. Az elképzelést egyhangúan üdvözölte a projektet értékelő nemzetközi stratégiai tanácsadó testület, akik visszaigazolták annak létjogosultságát. Véleményük szerint a kutatási kihívásoknak való megfelelés a 21. században elképzelhetetlen szűken értelmezett szakmai műhelyek keretein belül. A négy Kiválósági Központ (úgy, mint: Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás, Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia, Mechatronika és Logisztika és Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák) tématerületeinek kijelölése felülről vezérelt módon, stratégiai szemlélet érvényesítésével történt. A KK-struktúra beépült az egyetemi köztudatba és működési rendbe, majd 2013-ban megindult és 2014-ben végleges formát kapott az 5. Kiválósági Központ tematikája is. 2014 tavaszán a szenátus jóváhagyta az intézmény új interdiszciplináris szemléletű központjait. A tevékenységi területek szűkítése azonban a vártnál lassabban haladt, illetve az időközben megjelenő Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia ágazati prioritásai és a megyei intelligens technológiai irányok kijelölése is további fókuszálást igényelnek.

A Kiválósági Központok a kari struktúrák felett átívelő, interdiszciplináris működést céloztak meg, és biztosítanak ehhez keretet. Ennek megfelelően a Központok kutatási területei egymáshoz szorosan kapcsolódva biztosítják ezek szigetszerű működésének elkerülését, a tudományos megközelítések sokszínűségének érvényesülését. Az 5. Kiválósági Központ kialakításával már nem csak duális jellegű, hanem mátrix stuktúrájú kapcsolatrendszerek is biztosítottak, így a környezeti kérdéskörök, a társadalmi kérdéskörök, a fenntarthatóság szempontrendszerei is megjelennek az összes tudományos műhely tevékenységében.

A Kiválósági Központok és a hozzájuk kapcsolódó kutatási műhelyek intézményesített formában tudják megvalósítani és kamatoztatni a kari struktúrákon átívelő, interdiszciplináris szemléletet is hordozó K+F tevékenységet, azaz ideális fogadó pontjai lehetnek a kutatói utánpótlás nevelés, az oktatási tevékenységhez szorosan kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatások végzésének. Ezt felismerve a Miskolci Egyetem az Intézményfejlesztési Tervében is kitüntetett szerepet szán a Kiválósági Központoknak, melyek tevékenységét erősíteni kívánja. Ennek megfelelően jelen pályázat esetében is az egyes részprojektek és tevékenységek célterületei és fogadó pontjai az Egyetem Kiválósági Központjai. 

A pályázatban megfogalmazott célkitűzéseket az előkészítés és a szakmai megvalósítás 6 részprojektjébe szervezett tevékenységeinek kivitelezésével kívánjuk elérni. A cél- és tevékenység struktúrának megfelelően a projekt tervezett tevékenységeinek logikai kapcsolatrendszerét és összefüggéseit az alábbi ábra szemlélteti.

A projekt tevékenységeinek logikai összefüggésrendszere

A projekt a célrendszernek megfelelően hat részprojektből tevődik össze. A részprojektek egymásra épülését, valamint a belső tevékenységrendszert is szemlélteti a 44. ábra. A kapcsolatrendszerek egyértelműen mutatják a belső összefonódását az egyes résztevékenységeknek, amelyeknek egymásra gyakorolt pozitív hatása szinergikus kapcsolatrendszert is eredményez. Ennek alátámasztására tudjuk meghivatkozni a kutatói utánpótlási program kereteit, amelyen belül jelentős szerepet kap a vállalkozásfejlesztési ismeretek átadása, amely elősegíti az alkotó gondolkodásnak az ötletbörzéken és projekt generálási gyakorlatokon keresztül történő hasznosulását. Ez a hasznosulás elsősorban felvetett vállalati problémák megoldásában, TDK dolgozatok témáinak kialakításában, fejlesztési ötletek felvetésében ölt testet. Ezt a folyamatot az állandó jelleggel működtetett csoportmunka, mentori rendszer segíti magasabb szinte emelni. Hasonló példák több tevékenységcsoport összekapcsolásával is hozhatók. A tevékenységek S3 fókuszpontokkal való összhangját, ennek megfelelően az egyéb hasonló tevékenységelemektől való lehatárolását a Kiválósági Központok tevékenységeinek fókuszálása, és az egyes tevékenységeknek ehhez való közvetlen kapcsolódásának, mint feltételnek az előírása biztosítja.

Részprojektek:

1. részprojekt:

A Miskolci Egyetem K+F+I folyamatainak racionalizálása és fejlesztése, különös tekintettel a korábban kialakított kiválósági központ struktúrára. 

2. részprojekt:

A ME Kiválósági Központjaiban, kutató intézeteiben, valamint a kari kutató csoportjaiban folyó alap- és alkalmazott kutatások emberi erőforrás feltételeinek fejlesztése, kutatói utánpótlási program(ok) kialakítása és működtetése, a vállalkozói szemlélet erősítése.

3. részprojekt:

A Miskolci Egyetem kutatási tevékenységének nemzetközi szinten való jobb láthatóvá tétele, a nemzetközi kutatási fő irányokba, a nemzetközi tudásáramlásba való jobb bekapcsolódás lehetőségének biztosítása.

4. részprojekt

A ME tudás- és technológiatranszfer folyamatainak szervezeti-, humán erőforrás biztosításhoz kapcsolódó erősítése.

5. részprojekt

A ME harmadik missziójához, valamint a tudásnégyszög (quadruple helix) kiépítését és működtetését szolgáló tevékenységek, amelyek a kapcsolatépítést, a helyi társadalmi igények kielégítését célzó kutatásokat célozzák.

6. részprojekt

A ME tudománynépszerűsítő tevékenységének erősítése, a kutatási eredmények disszeminációjának támogatása a tudományos kommunikáció egyre változatosabb csatornáit felhasználva mind az egyetemi szféra, mind pedig az egyetemi szférán kívüli célcsoport (lakosság) számára.

Megvalósítás tervezett időütemezése:

Azon.

Feladat megnevezése

Feladatok negyedéves ütemezése

 

2017

2018

2019

2020

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

K.1

Projekt menedzsment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.2

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.4

Közbeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.3

Könyvvizsgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

A KK-k új kutatási profiljainak kialakítása az S3 prioritások mentén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Doktori iskolák működésének, tantárgystruktúrájának átalakítása, a lemorzsolódást csökkentő program(ok) kidolgozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

KK-k működési folyamatainak felülvizsgálata és egységesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

K+F+I folyamatok információs rendszerének kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Új tudományterületi műhelyek létrehozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Projektirányítási folyamatok fejlesztése, egységes keretrendszerek kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Program előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Tananyag összeállítás, oktatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Programban való részvétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Projekt kutatási feladatiba bevont fiatal kutatók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Kutatásvezetői rendszer kialakítása és működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Kezdeti tudományos tevékenységek menedzselése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

Publikációs felületek (open access) biztosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5

Angol anyanyelvi lektorálási rendszer kidolgozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6

Folyóirat adatbázis hozzáférés bővítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7

Publikálást támogató ösztönző és értékelő rendszer kidolgozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

MeMooc alapú e-learning tananyag fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

A tananyagok feltöltése a keretrendszerbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Vállalkozói készség fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

EU/EGT tagállamokból származó, illetve Kárpát-medencei felsőoktatási intézményből érkező vendégoktatók, kutatók fogadása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

TDK témakörök kutatásokhoz való illesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Nemzeti és nemzetközi technológiai platformokban való részvétel előkészítése, és erősítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Nemzetközi tudományos konferencián való részvétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

Tudástranszfer szervezet folyamat és szervezeti rendszerének fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3

Teljesítmény-centrikus tudástranszfer folyamat és szervezeti rendszer kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4

Klaszterfejlesztési központ létrehozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1

Vállalkozóiságot támogató tréningek, programok valamint vállalkozás-fejlesztést és hallgatók vállalati ismereteinek erősítését szolgáló események szervezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Start-up vállalkozások kialakulását támogató környezet létrehozása, működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3

Vállalkozóiságot támogató, ME specifikus mentori rendszer kiépítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4

K+F+I inkubációs és szolgáltatási folyamatok kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5

Regionális technikai (Open-Lab) szolgáltató központ feltételeinek kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1

Vállalati szakemberek bevonása a kutatási folyamatokba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2

Vállalkozói, egyetemi hallgatói ötletbörzék és tapasztalatcsere fórumok szervezése, önszerveződő K+F+I tudásközösségek kialakítása, működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3

Támogató szolgáltatások, háttérbiztosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

Társadalmi innováció tudás diffúziós keretmodell kidolgozása, társadalmi felzárkózási modellek, szakértői anyagok elkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2

A társadalmi innovációhoz köthető, kompetencia alapú kutatói utánpótlás nevelés kereteinek biztosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

Társadalmi innovációt erősítő interdiszciplináris kutatások feltételeinek megteremtése, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2

Új kutatási témakörök kijelölése a környezeti gazdasághoz és a társadalmi kihívásokhoz kapcsolódóan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Tudománynépszerűsítő rendezvények szervezése és bonyolítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Kutatási eredményeket, társadalmi innovációban született eljárásokat népszerűsítő rendezvények tartása